ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม

KING WAI GROUP HAPPINESS SHARING

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม KWG Happiness Sharing แบ่งปันความสุขเพื่อน้องๆ นักเรียนผู้ขาดแคลน ณ โรงเรียนวัดลาดทราย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งมีการเปิดสอนระดับอนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 282 คน ร้อยละ 80 ของนักเรียนเป็นเด็กฐานะยากจน ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและของใช้พื้นฐานจำเป็นในการดำรงชีวิต ตลอดจนอาคารเรียนโดยเฉพาะห้องพยาบาลซึ่งมีสภาพเก่าทรุดโทรมเป็นอันตรายและไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะมาตรฐาน
 
บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เป็นงบประมาณปรับปรุงห้องพยาบาลซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกันนี้ ได้ตั้งกล่องรับบริจาค KWG Happiness Sharing เพื่อเปิดรับบริจาคอุปกรณ์ทางการศึกษา สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ KWG  สำนักงานใหญ่ KWI  โครงการ วิลล่า อคาเดีย ศรีนครินทร์  โครงการ W Villa by KWG วัชรพล และอาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ สาทร จากนั้นได้ส่งมอบสิ่งของทั้งหมดให้แก่คุณสุวิมล เปลื้องกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดทราย เพื่อให้ทางโรงเรียนนำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลนอย่างทั่วถึงต่อไป
                   

                 และในวันที่ 12 มีนาคม 2564 กลุ่มผู้บริหาร และพนักงาน KWG และ KWI ได้ร่วมกิจกรรม KWG Happiness Sharing ณ โรงเรียนวัดลาดทราย เพื่อส่งมอบห้องพยาบาลอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคุณทรงศักดิ์ ฤกษ์เกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร ให้เกียรติร่วมงานในวันนั้นด้วย โดยภายในงาน คุณแอนโทนิโอ กล่าวว่า คิง ไว กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาเด็ก เพราะเยาวชนคืออนาคตของประเทศ และการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพัฒนาการเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ การสร้างวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันยังเป็นสิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้และซึมซับจากกิจกรรมที่ทาง KWG จัดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน        
 

Recent News

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.