ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม

แอนโทนิโอ ชาน รองประธานกลุ่ม คิง ไว กรุ๊ป คว้ารางวัล “ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย” หนึ่งเดียวบนเวทีระดับนานาชาติ

แอนโทนิโอ ชาน รองประธานกลุ่ม คิง ไว กรุ๊ป คว้ารางวัล “ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย” หนึ่งเดียวบนเวทีระดับนานาชาติ
 
  “แอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน” รองประธานกลุ่มคิง ไว กรุ๊ป นักธุรกิจหนุ่มทายาทตระกูลธุรกิจชั้นนำของเอเชีย นักลงทุนชาวฮ่องกงในไทย คว้ารางวัล “ผู้นำรุ่นใหม่แห่งเอเชีย” หรือ “Asia's Most Admirable Young Leaders” จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Award ซึ่งเป็นเวทีระดับนานาชาติ เพื่อยกย่องความสำเร็จขององค์กรและบุคคลในเอเชียที่เป็นแบบอย่างในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จัดโดย MORS Group มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่หก สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้นำนักบริหารรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ซึ่งมีแนวคิด วิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารองค์กรที่โดดเด่น

  กลุ่มบริษัทคิง ไว กรุ๊ป ภายใต้การนำของนายแอนโทนิโอ ได้ขยายธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการเงิน จากฮ่องกง เข้ามาที่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว พร้อมกับกับการนำแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และสร้างระบบนนิเวศน์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเข้ามาด้วย นายแอนโทนิโอกล่าวว่า แม้การขยายธุรกิจขึ้นไปในระดับสากลจะเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก แต่ทุกครั้งเขาจะปรับตัวโดยการเคารพและให้เกียรติกับแนวคิดและค่านิยมทางวัฒนธรรม ภูมิรัฐศาสตร์ ลักษณะทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางสังคมในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ โดยความท้าทายเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้นายแอนโทนิโอเป็นนักธุรกิจที่มีความวิสัยทัศน์รอบด้านยิ่งขึ้น

  แม้จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่แต่ก็มีสายสัมพันธ์และเครือข่ายในเอเชียที่แน่นแฟ้น โดยเฉพาะในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน ดังนั้น แอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน จึงมีศักยภาพในการเป็นสะพานเชื่อมโยงนโยบายของภาครัฐและการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะการส่งเสริมนโยบาย Belt and Road Initiative (BRI) ของจีนซึ่งเชื่อมโยงรัฐบาลจีนกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกทั้งด้านสังคม โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ เมื่อเร็วๆนี้ นายแอนโทนิโอ ยังเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council) เดินทางพบปะคณะผู้แทนระดับสูงของไทยที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทย จีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงในด้านต่างๆ นอกจากนี้ นายแอนโทนิโอ ยังเป็นนักธุรกิจต่างชาติที่ลงทุนอยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจไทยตามนโยบายของรัฐ

  นอกจากปัจจัยในระดับภูมิภาคและวัฒนธรรมแล้ว นายแอนโทนิโอยังให้ความสำคัญกับจริยธรรมของผู้นำในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน เขากล่าวว่า "ความพัฒนาการทางเทคโนโลยีในแวดวงธุรกิจเป็นเหรียญสองด้าน ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นนี้หากไม่ได้เกิดจากเจตนาที่บริสุทธิ์ก็สามารถบ่อนทำลายผู้บริโภคได้ นอกเหนือจากการกำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะคนทำธุรกิจ “จริยธรรม” เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอันดับหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้ว จริยธรรมที่ดีของธุรกิจในสังคมจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนักธุรกิจอย่างเราๆ”

นางสาวแชงการี มาราคริชนัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MORS Group, นายแอนโทนิโอ ฮางตัท ชาน รองประธานกลุ่มคิง ไว กรุ๊ป, นายเฮมแมนต์ บาตรา ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัล  ACES Awards

Recent News

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.