ประกันภัยเรือสำราญ

หน้าหลัก การประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันภัยเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญด้วยความสบายใจ

การล่องเรือสำราญนั้นเป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่ยอดเยี่ยม และควรเป็นประสบการณ์ที่ดี ไม่ต้องมีเรื่องให้คอยกังวลใจ

อย่างไรก็ดี ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ เนื่องจากเราต่างตระหนักดีว่า ท้องทะเลที่สงบเงียบนั้นสามารถแปรเปลี่ยนเป็นคลื่นรุนแรงภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งผลที่ตามมาอาจนำไปสู่การบาดเจ็บของท่านรวมถึงผู้โดยสารบนเรือหรืออาจเกิดความเสียหายต่อตัวเรือ

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากภัยที่ไม่คาดคิดและเพื่อดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

  • ค่าใช้จ่ายเพื่อการทำความสะอาด กำจัดมลพิษ อันเป็นผลที่ตามมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเรือ
  • คุ้มครองความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อตัวเรือ เครื่องจักร (ทั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุและจากการเจตนามุ่งร้าย)
  • สามารถขยายความคุ้มครองสำหรับอุปกรณ์ตกปลา อุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ
  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • ความรับผิดต่อบุคคลที่สาม
  • สามารถขยายความคุ้มครองในระหว่างการเคลื่อนย้ายเรือ
  • ความรับผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นสกีน้ำ หรือ กระดานโต้คลื่นที่มีเรือลาก

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.