ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าหลัก การประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันรถยนต์ส่วนบุคคล

เพลิดเพลินไปกับการใช้ถนนเมื่อคุณรู้ว่าได้รับความคุ้มครองอย่างครอบคลุม

เมื่อใดก็ตามที่คุณขับรถยนต์คุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ความเสียหายต่อรถยนต์ การบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลที่สามหรือถึงแก่ความตาย เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินที่สำคัญและฉับพลัน

การประกันภัยรถยนต์ของ เคดับบลิวไอ ประกันภัย สามารถปกป้องคุณในฐานะเจ้าของรถยนต์ต่อความรับผิดจากการใช้รถยนต์ของคุณอันเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายการประกันความรับผิดทางกฎหมายต่อบุคคลที่สาม

นอกจากนี้เรายังให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงความเสียหายเพิ่มเติมต่อรถยนต์ของคุณหรือการโจรกรรม พร้อมกับความรับผิดต่อบุคคลที่สาม โดยผลประโยชน์รวมถึง:

  • ความเสี่ยงของบุคคลที่สามสำหรับการบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สิน
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อรถยนต์ของคุณเอง
ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง: +66 2 624 1000
  • ความสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บต่อร่างกายแก่บุคคลที่สาม
  • ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ
 

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.