ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

หน้าหลัก การประกันภัยส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

บรรเทาภาระที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน ตลอดจนขณะพักผ่อนในยามว่าง และสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะช่วงเวลาใดของชีวิตคุณก็ตาม อุบัติเหตุก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือสร้างความเสียหายหรือทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน ถ้าคุณได้รับการบาดเจ็บรุนแรงในอุบัติเหตุ คุณอาจจะไม่สามารถไปทำงานได้เป็นระยะเวลานาน ซึ่งนั้นทำให้คุณสูญเสียรายได้อีกด้วย

เพื่อช่วยบรรเทาภาระทางการเงินของคุณและครอบครัวจากเหตุอุบัติเหตุ เคดับบลิวไอ ประกันภัย จำกัด ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

KWI Insurance Personal Care ให้บริการ 24 ชั่วโมง คุ้มครองครอบคลุมทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุใดๆหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ไม่ว่าใครก็ตามที่มีอายุระหว่าง 1 - 65 ปี ก็สามารถคุ้มครองได้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

  • การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา
  • การสูญเสียอวัยวะโดยถาวรสิ้น
  • การรักษาพยาบาลต่อครั้ง
  • การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย
  • คุ้มครองอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
Your enquiries and feedback are important to us. Please complete the form below and we will get back to you as soon as possible.

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.