โฮม ซีเคียวร์

ปกป้องบ้านคุณ ครอบครัวคุณ รวมถึงตัวคุณเอง

สำหรับคนบางคน บ้าน คือ การลงทุนที่ยิ่งใหญ่ และที่สำคัญกว่านั้น บ้าน คือ ความสะดวกสบาย และ ที่ที่ปลอดภัยสำหรับคุณและครอบครัวของคุณ ไม่ว่า คุณจะเป็นเจ้าของบ้าน หรือ ผู้เช่า คุณอาจประสบกับเหตุการณ์หรือความเสี่ยงภัย จากการโจรกรรม ความเสียหายจากไฟไหม้ หรือใต้ฝุ่น แม้แต่ ความรับผิดส่วนบุคคลเพื่อปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคุณจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย สามารถเสนอแผนความคุ้มครองความเสียงภัยด้วยราคาที่เหมาะสม ผ่านการประกันภัยแผน กรมธรรม์โฮม ซิลเวอร์ กรมธรรม์โฮม โกลด์ หรือ กรมธรรม์โฮม แพลตตินั่ม

กรมธรรม์ประกันภัยโฮม ซีเคียว ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคล เช่นเดียวกับงบประมาณที่คุณมีอยู่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ ท่านสามารถสอบถามจากตัวแทนหรือนายหน้าของท่านได้

 • สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินในบ้าน
 • ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
 • ค่าทดแทนแรงงานแก่ลูกจ้างภายในครัวเรือน
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองทั่วโลก
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ค่าที่พักชั่วคราว
 • ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
 • การโจรกรรม
 • ความเสียหายต่อกระจกเนื่องจากอุบัติเหตุ
 • ทรัพย์สินส่วนตัว
 • ค่าใช้จ่ายในการรักษาสัตว์เลี้ยง
 • การเข้าตรวจสอบของบริษัทรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดการโจรกรรม
 • ทรัพย์สินของแขกผู้มาเยือน
Your enquiries and feedback are important to us. Please complete the form below and we will get back to you as soon as possible.

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.