ข่าวสารและกิจกรรมองค์กร

หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม

คิง ไว ประกันภัย มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุแก่ครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิต

คิง ไว ประกันภัย มอบสินไหมประกันอุบัติเหตุแก่ครอบครัวนักเรียนผู้เสียชีวิต
บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณโสภณ พรตั้งจิตลิขิต ผู้จัดการฝ่ายสินไหม เป็นตัวแทนบริษัท มอบสินไหมจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน เป็นจำนวนเงินรวม 90,000 บาท ให้กับคุณมาลี บุตรแขก และคุณสมพงษ์ บุญเพชร์ ครอบครัวนักเรียนผู้ถือประกันอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนสุเหร่าเกาะขุนเณร กรุงเทพมหานคร เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

Recent News

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.