การประกันภัยการก่อสร้างและวิศวกรรม

หน้าหลัก การประกันภัยเชิงพาณิชย์

การประกันภัยการก่อสร้างและวิศวกรรม

เตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า

เวลาและต้นทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทุกโครงการการก่อสร้าง หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเกิดความสูญเสียที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า ส่งผลให้โครงสร้างก่อสร้างและอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย หรือมีความล่าช้าออกไปและยังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางด้านการเงินอีกด้วย

การจัดทำการประกันภัยการก่อสร้างและวิศวกรรมกับ เคดับบลิวไอ ประกันภัย จะสามารถบรรเทาความเสี่ยงของโครงการก่อสร้างจากความสูญเสียหรือเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นได้ เราสามารถจัดทำแผนประกันภัยที่ตรงความต้องการของธุรกิจของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมาโครงการก็ตาม

โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท เราสามารถนำเสนอแผนประกันภัยที่ครอบคลุมความเสี่ยงในหลายๆด้าน ครอบคลุมถึง work-in-progress หรือความเสียหายต่อวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ยังรวมไปถึงความเสี่ยงจากความรับผิดตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องจากมาจากการดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเราสามารถเสนอบริการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  • ประกันความเสี่ยงภัยระหว่างการก่อสร้างและการติดตั้งเครื่องจักร
  • ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ
  • ประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก และสามารถเลือกแผนคุ้มครอง
  • เพิ่มเติม เช่น คุ้มครองความเสียหายจากความล่าช้าในการดำเนินงาน คุ้มครองการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.