ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

หน้าหลัก การประกันภัยเชิงพาณิชย์

ประกันภัยทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

คุ้มครองทรัพย์สิน ป้องกันธุรกิจของท่าน

การประกันภัยทรัพย์สินของ เคดับบลิวไอ ประกันภัย สามารถให้ความมั่นคงทางการเงินแก่ท่าน อันเนื่องมาจากความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่หยุดชะงักลง

สินทรัพย์ทางธุรกิจจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมด รวมถึง สต็อกสินค้า สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์เครื่องตกแต่งอื่น ๆ

ความคุ้มครองของเรายังสามารถขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมถึงการสูญเสียกำไรเพื่อจะช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินต่อไปได้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

  • การประกันอัคคีภัยเชิงพาณิชย์ เป็นการป้องกันความเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิดและยังสามารถขยายความคุ้มครองครอบคลุมเพิ่มเติมตามงบประมาณที่ ช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสามารถลดความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ การประกันอัคคีภัยมีความคุ้มครองทั้งเฉพาะสำหรับอาคารเท่านั้น หรือทั้ง อาคารและทรัพย์สินอื่นๆร่วมด้วย
  • การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อทรัพย์สินจะครอบคลุมความเสี่ยงภัยทั้งหมดที่ไม่ได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะในกรมธรรม์นี้ ซึ่งให้ครอบคลุมกว้างกว่าประกันภัยไฟไหม้เชิงพาณิชย์ กรมธรรม์นี้ให้ความคุ้มครองธุรกิจของท่านมากขึ้นของการสูญเสียทางกายภาพจากเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ อันเนื่องมาจาก เพลิงไหม้หรือแม้แต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดนี้มีความคุ้มครองทั้งเฉพาะสำหรับอาคารเท่านั้น หรือทั้ง อาคารและทรัพย์สินอื่นร่วมด้วย

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.