แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, MIPA, MIFA, HKICPA-IA

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา Board Of Directors

แอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน, MIPA, MIFA, HKICPA-IA

รองประธานกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Profile :

รองประธานกรรมการ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด

รองประธานกรรมการบริษัท Hong Kong King Wai Group
รองประธานกรรมการบริษัท King Wai Financial Holdings (Shanghai) Company Limited

กรรมการหอการค้าไทย-จีน
ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย-จีน
รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทย

รองประธาน China Chamber of International Commerce
สมาชิกสภาที่ประชุมที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งเทศบาลนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
รองประธานบริหาร China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs
รองประธาน Council for Promoting South-South Cooperation
รองประธานบริหารหอการค้า Hong Kong China Chamber of Commerce
รองประธานบริหาร Hong Kong Mainland International Investment Society
รองประธานบริหารหอการค้า Beijing Overseas Chinese Chamber of Commerce
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมและการค้ากลางแห่งเทศบาลนครเทียนจิน
ประธานร่วมคณะกรรมการ China Hong Kong Economic Trading International Association - OBR International Business Committee
กรรมการ Federation of Hong Kong Chiu Chow Community Organizations
รองประธาน International Teochew Youth Federation Council
ประธานกิตติมศักดิ์ Teochew Youth Convention

รางวัล Entrepreneur of the Year จีน - ฮ่องกง / มาเก๊า โดย Ernst & Young Global Limited (ปี 2019)
รางวัล Master Entrepreneur of the Year จากเวที Asia Pacific Enterprise Award (ปี 2020)
รางวัล Asia's Most Admirable Young Leaders of the Year จากเวที Asia Corporate Excellence & Sustainability Award (ปี 2019)
รางวัลผู้ประกอบการรุ่นใหม่ดีเด่นจากการประชุม World Chinese Business Summit

Commerce Specialists, University of Toronto ประเทศแคนาดา
INSEAD, Strategic Management in Banking

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.