การประกันภัยรถยนต์สำหรับธุรกิจ

หน้าหลัก การประกันภัยเชิงพาณิชย์

การประกันภัยรถยนต์สำหรับธุรกิจ

เพื่อให้ธุรกิจของท่านสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยรถยนต์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ จะมีอะไรที่สามารถเป็นหลักประกันให้กับท่านหรือพนักงานของท่าน ในขณะที่รถยนต์ของบริษัทฯ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การโจรกรรมทรัพย์สินเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีหลักประกันให้กับรถยนต์ของบริษัทฯ ในกรณีรถยนต์ประสบกับอุบัติเหตุร้ายแรง ธุรกิจอาจต้องประสบปัญหาด้านการเงินจากค่าปรับหรือบทลงโทษตามกฎหมายได้

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว กรุณาติดต่อบริษัทหรือสอบถามกับตัวแทนนายหน้าของท่าน

การประกันภัยรถยนต์ของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย จะเป็นผู้มอบความคุ้มครองที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของท่าน ซึ่งจะรวมถึง

  • ความคุ้มครองที่ครอบคลุม เพื่อรับมือกับความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ซึ่งจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมถึงรถยนต์ของบริษัทฯเองด้วย
  • ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก กรณีเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต รวมถึงการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.