บิสซิเนส ซีเคียวร์

เลือกประกันภัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ

แผนประกันภัยสำหรับธุรกิจของ บริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัยได้ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัยที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณมากที่สุดภายใต้กรมธรรม์เดียว อีกทั้งยังนำเสนอรูปแบบความคุ้มครองที่แตกต่างที่เหมาะกับธุรกิจเฉพาะของคุณ

ผลิตภัณฑ์นี้ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกๆความเสี่ยงภัย ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ความคุ้มครองของแผนประกันภัยสำหรับธุรกิจนี้ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมภายในกรมธรรม์ฉบับเดียว

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้ทุกชนิดไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์นี้

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้โปรดติดต่อเราหรือสอบถามตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าของคุณ

 

 • อัคคีภัยและความเสียหายอื่นๆ
  คุ้มครองความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยแผ่นดินไหว ภัยระเบิด ภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ตลอดจนการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • การหยุดชะงักทางธุรกิจ
  ผลประโยชน์เพิ่มเติมซึ่งชดเชยค่าเช่าสถานที่ประกอบการชั่วคราว
 • ความเสียหายต่อเครื่องไฟฟ้า
  คุ้มครองความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่าหรือเกิดจากไฟไหม้
 • การโจรกรรม
  คุ้มครองจากการโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ และ ปล้นทรัพย์
 • คุ้มครองกระจกที่ติดตั้งแบบถาวร
 • การประกันภัยสำหรับเงิน
  คุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์ของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย เงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัยขณะมีการขนส่ง
 • ชดเชยความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
 • ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 • การสูญเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยหรือสมาชิกในครอบครัวเนื่องจากไฟไหม้หรือการชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ ที่เกิดขึ้น ณ ภายในสถานที่เอาประกันภัย
 • ประกันเงินทดแทนแรงงานและความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง
Your enquiries and feedback are important to us. Please complete the form below and we will get back to you as soon as possible.

คำชี้แจงสำคัญ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หากท่านต้องการทราบรายละเอียด และความคุ้มครองโปรดติดต่อนายหน้าประกันภัย หรือ ตัวแทนของบริษัท เคดับบลิวไอ ประกันภัย

CUSTOMER SERVICE CENTER

If you are an insurance agent or broker, we encourage you to offer KWI Insurance products and expertise to benefit your clients. We invite you to contact us to see how we can work together – call today for an informal discussion.